Verktyget som simulerar färgblindhet

Martin Törnros

För färgblinda finns det många stödverktyg för att använda webben. Martin Törnros vände på det hela och skapade ett verktyg för att utvecklare och designers ska kunna bygga webbplatser som fungerar för alla istället. Projektet blev verklighet med hjälp av pengar från Internetfonden. 

Varför ville du ta fram det här verktyget? 

Åtta procent av alla män och en procent av alla kvinnor har någon form av färgblindhet, oftast med svårighet eller utan möjlighet att skilja på rött, grönt och ibland gult. Ett vanligt förekommande designmisstag är att endast använda färg för kategorisering till exempel att grönt är ja och rött är nej. Det kan vara svårt för en person med färgblindhet att urskilja. En tumregel är att aldrig förlita sig helt på färger för att förmedla viktig information, utan att även använda stödtext då det är möjligt. 

Vad är det för verktyg du skapat?

Det är ett kostnadsfritt verktyg som simulerar färgblindhet i webbläsaren. Syftet är att hjälpa organisationer, designers och webbutvecklare att få en inblick i hur personer med färgblindhet kan uppleva deras hemsidor, samt att skapa förståelse för problematiken med att designa och utveckla för färgblinda användare. 

Hur uppkom själva idén?

Idén kom ur insikten att det finns en stor mängd stödverktyg som riktar sig till personer med olika synfel som färgblindhet. Man kan till exempel lägga på färgfilter som ökar den upplevda kontrasten för en person med defekt färgseende. Men däremot saknades det verktyg som riktar sig direkt till webbdesigners och -utvecklare som ett stöd i arbetet. Jag är inspirerade av forsknings- och tillgänglighetsprojektet Funktek och har följt principen ”det är designen som har funktionshinder, inte användaren”.

Många webb- och designutbildningar är duktiga på att lära ut teorier om färglära, men utan interaktiva verktyg som låter designers och utvecklare testa och analysera teorierna på sina egna hemsidor blir informationen lätt substanslös.

Här hittar du verktyget RGBlind