Vill förenkla lärares vardag

Kursplanering.se fungerar både som ett verktyg som underlättar lärares planering av kurser och som en öppen bank med lärresurser som de kan använda i undervisningen. Webbplatsen drivs av gymnasieläraren Johan Falk och vidareutvecklades under förra året med stöd från Internetfonden.

På webbplatsen kursplanering.se kan lärare skapa och hantera kursplaneringar, de lägger helt enkelt upp sina lektioner och så genereras ett schema. Genom att knyta olika lärresurser till sina planeringar kan de dessutom dela med sig av filer, länkar och andra resurser som används i undervisningen. Dessa resurser kan sedan användas av andra lärare och elever. Man kan hitta allt från prov och övningsuppgifter till videogenomgångar. I dagsläget finns allra mest material för matematikämnet.

Har bakgrund inom webbutveckling

Webbplatsen startades i januari 2013 av Johan Falk, gymnasielärare i matematik och fysik, och har sedan dess drivits i en betaversion. Innan Johan Falk blev lärare arbetade han som webbutvecklare med open source-verktyget Drupal.

Han brinner fortfarande för öppen källkod och kursplanering.se drivs därför som ett öppet projekt med källkod som är öppen för vem som helst att ladda hem och använda. Allt material på webbplatsen går dessutom under Creative Commons-licensen erkännande, icke-kommersiell, dela lika.

Idén till webbplatsen växte fram ur hans egna behov i skolvardagen.

– Det började med att jag hade två olika grupper som jag undervisade i samma kurs, men jag saknade bra sätt att återanvända planeringen. Till att börja med använde jag Google docs. Men eftersom jag är gammal webbutvecklare bestämde jag mig för att skapa ett enkelt verktyg för att sköta planeringen på nätet. I grund och botten handlade det alltså om att lösa ett problem som jag själv upplevde i min vardag, berättar Johan Falk.

Vid sidan av själva planeringsfunktionen fanns även en viktig tanke om att hjälpa lärare att dela resurser på nätet. Han har sett många olika initiativ från både enskilda skolor och kommuner som har försökt skapa resursbanker, utan att lyckas. För trots att många lärare vill dela med sig räcker ofta tiden inte riktigt till.

Fick finansiering för vidareutveckling

Under förra året beviljades Johan Falk finansiering från Internetfonden för att vidareutveckla webbplatsen inom ramen för ett projekt utifrån de erfarenheter och förslag som inkommit från användarna.

– Jag är jätteglad att jag gjorde flera försöksprojekt innan. Man ska inte tro att man kan lyckas göra rätt från början, då blir man lätt besviken över att man måste kasta bort mycket arbete, förklarar Johan Falk.

Några av de saker som förbättrades under projekttiden var användarvänligheten och tekniken. Nu har det blivit lättare att lägga in resurser i planeringar och skapa scheman, och den tekniska arkitekturen har rustats upp och uppdaterats.

Det har även blivit möjligt att göra kopior av andra lärares planeringar, för att redigera och anpassa efter egna behov och använda planeringar för att skapa mallar för nya planeringar. Dessutom så kan kursmoment grupperas och återanvändas som kluster i planeringar.

– Det som har varit svårast är att göra kursplanering.se tillräckligt lättanvänd, vilket jag fortfarande inte riktigt har lyckats med. Eftersom jag har gjort allt på min fritid så har ambitionsnivån dock varit att det ska fungera och steg för steg bli lite bättre. Men det behöver inte vara perfekt, säger Johan Falk.

En resursbank som växer

Själv använder han webbplatsen flitigt i sin roll som lärare, både för att planera och dela med sig av bra resurser som han stöter på. En del av hans elever använder också kursplanering.se hemma.

– Det roligaste med projektet har varit att man kan bygga upp en rusursbank utan att behöva lägga energi på det. Trots att det i dagsläget bara är några få lärare som aktivt använder kursplanering.se så innehåller webbplatsen över tvåtusen resurser, berättar Johan Falk.

De aktiva användarna har själva hittat till webbplatsen via sökmotorer och sedan hört av sig för att få betatesta verktyget. För att lyckas få fler aktiva användare tror han att webbplatsen behöver göras ännu mer lättanvänd. Idag är kursplanering.se mest riktad mot gymnasielärare. För att attrahera lärare för de lägre årskurserna kanske den skulle behöva utformas lite annorlunda.

Någon aktiv marknadsföring har det inte blivit, men Johan Falk har givetvis visat upp kursplanering.se på minikonferenser och liknande. Mest aktiv är han dock ute på nätet.

– Hittar jag någon intressant artikel, övningsuppgift eller liknande så lägger jag upp dem på webbplatsen och tipsar på Twitter och Facebook, säger Johan Falk.

Inom kort kommer han att byta jobb vilket innebär att han kommer ha mindre tid över till kursplanering.se. I dagsläget finns därför inga konkreta planer på vidareutveckling. Men webbplatsen kommer att leva vidare framöver.

– Idag är det en svaghet att webbplatsen är så beroende av mig som enskild person. Därför skulle det vara roligt om det fanns en liknande tjänst som sköttes mer centralt av någon större organisation, till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), avslutar Johan Falk.

Publicerad 3 augusti 2015.