Visar hur läroplanen kan tolkas med digitala glasögon

Med projektet Hacka läroplanen! ville Karin Nygårds och Terese Raymond få fler lärare att inkludera internet och en digital dimension i undervisningen i alla ämnen. På webbplatsen Teacherhack.com har de därför samlat lektionstips och texter med exempel på hur kursplanerna i läroplanen Lgr 11 kan kopplas till en digital samtid.

Det hela började som ett projekt för att få in programmering i grundskolan, men ju mer de satte sig in i frågan, desto mer insåg Karin Nygårds och Terese Raymond att de behövde ta ett bredare grepp.

– Att bara kunna programmera är inte svaret på hur vi får digitalt kompetenta medborgare. Vi såg också att dagens läroplan ger stora möjligheter till att inkludera den digitala världen, men det görs inte alls i den utsträckning det borde göras. Därför ville vi skapa en resurs för lärare att få stöd för att göra de kopplingar som vi anser finns där, men som uppenbarligen inte görs. Vi vill hjälpa till genom att låna ut våra digitala glasögon, förklarar de.

På webbplatsen Teacherhack.com finns lektionstips för samtliga 20 ämnen i läroplanen som anknyter till innehållet i Lgr 11. De tycker att det är viktigt att lärare hittar den digitala dimensionen i alla ämnen eftersom skolans innehåll ska avspegla en digital samtid.

– Digital kompetens är inget vi kan placera i enbart ett ämne. Vi anser att det är allmänbildning som vi måste läsa in i efterhand, många av oss. Det gäller lärare i alla ämnen. En lärare i bild vet förhoppningsvis vad fotosyntesen är, även om hen inte undervisar om det. En svensklärare känner till ekvationer och en NO-lärare kan skillnaden mellan substantiv och verb. Vi anser att den digitala kompetensen är så pass grundläggande idag, att alla medborgare i det digitala samhället måste ta sig tid att lära sig hur det fungerar, säger Karin Nygårds och Terese Raymond.

Digital kompetens är ämnesöverskridande

Eftersom projektet tidigt kom att förknippas med programmering har det inte varit helt lätt att kommunicera digital kompetens som en ämnesöverskridande praktik med många ingångar. En annan utmaning var att flytta fokus från verktyg till innehåll.

– Elever kan träna digital kompetens i en analog utbildningssituation. Huvudsaken är att lektionsuppdraget anknyter till en digital verklighet, förklarar de.

Egentligen tycker Karin Nygårds och Terese Raymond att läroplanen är tydlig med att det är skolans uppdrag att rusta eleverna för (det digitala) samhället. Däremot kan flera skolor behöva revidera synen på digital kompetens.

– Det är så mycket större än att hantera olika digitala verktyg! Tyvärr verkar det som att det enda som betyder något är vad som mäts. Hur kan det annars få fortsätta vara på det här viset? Det är rätt makalöst egentligen. Redan i Lpo 94 stod det att skolans uppgift var att förbereda eleverna att verka i ett samhälle med snabb utvecklingstakt, ändå är mycket i skolan likadant som för 30 år sedan. Tekniken må vara annorlunda, men strukturerna är mycket de samma. Lärarna har många måsten som läggs på deras axlar, men det här är faktiskt ett av de viktigare. Vi hoppas att vår webbplats Teacherhack.com kan hjälpa till att få rektorer och lärare att inse att det inte är så svårt att inkludera den digitala kompetensen!

Roligt researcharbete

Det mest givande med projektet har varit all research. Karin Nygårds och Terese Raymond tycker att det har varit roligt att granska samtliga kursplaner för att hitta digitala kopplingar.

– Det har funnits flera roliga aha-upplevelser under projektets gång. Till exempel när vi hittade kopplingen mellan religionsämnet och etik och moral på nätet eller fysikämnets möjlighet att fördjupa sig i skolans trådlösa WiFi. Teckenspråk för hörande var däremot svårt, då ingen av oss hade erfarenhet av ämnet. Som tur var fick vi tag på bra personer att bolla med och de kom med sina bästa lektionstips som vi kunde jobba utifrån, berättar de.

Just kontakten med olika lärare runt om i landet har varit fantastisk. På webbplatsen har de samlat en rad inspiratörer som ger sin syn på digitaliseringen. De har båda två många vänner som är välkända i lärarvärlden, men de ville ta tillfället i akt och lyfta nya personer som inte har synts och hörts så mycket.

Favoriter bland lektionstipsen

På webbplatsen finns nu massor av spännande och roliga lektionstips för samtliga 20 ämnen i läroplanen från bild till teknik. Det går att söka via tema eller via ämne. Den som är nyfiken kan börja med att ta en titt på tjejernas personliga favoriter.

– Jag gillar bildämnets But first, let me take a selfie och religionsämnets Den som är utan skuld skriver första Tweeten. Båda är enkla att förklara för en elevgrupp och knyter elegant an till såväl centralt innehåll som kunskapskrav, säger Terese Raymond.

– Många av lektionstipsen kommer ju från min egen praktik, och där vet jag att Lag och rätt på internet är väldigt uppskattat och projektet Sy en spelkontroll med ledande tråd och makey makey var både enkelt och kul. Det jag är mest sugen på att testa är att låta eleverna skriva egna Creepypasta-berättelser och fysiklektionen Trådlös teknik på frekvensnivå, säger Karin Nygårds.

Vill gärna ha mer respons

De har ännu inte fått så mycket respons eller kommentarer från andra lärare som använt lektionstipsen. Men förhoppningen är att det ska bli mer interaktion framöver.

– Vi vill ju gärna att kommentarsfältet ska vara en plats där tipsen kan förfinas och förändras. Ett sådant exempel har vi, där en lärare berättade vad som upplevdes som svårt och vad som kunde förbättras. Precis så vill vi att webbplatsen ska användas. Vi får fundera på vad vi kan göra för att uppmuntra det mer, avslutar Karin Nygårds och Terese Raymond.

Publicerad 31 augusti 2015.