Rikstäckande Genealogisk Databas – RGD, webbtjänster och släktträdsmatchning

Projektet Rikstäckande Genealogisk Databas – RGD, webbtjänster och släktträdsmatchning ska på ett strukturerat sätt sammanställa Sveriges historiska befolkning med dess släktrelationer i en databas bestående av unika individer. I samband med detta implementeras ett antal kvalitetshöjande hjälpdatabaser och verktyg. De tas fram genom att utveckla och utvärdera en algoritm för fuzzy matchning (identifikation av gemensamma individer och familjer) av två släktträd.

Användaren ska kunna ladda upp ett släktträd i form av en GEDCOM-fil (GEDCOM är en standard för utväxlande av släktträd) och få feedback avseende kvalitet och direkta fel för namn, församlingar och datakällor. Målgruppen för dessa webbtjänster är allmänheten i form av alla släktforskare.

Webbtjänsterna kommer att vara helt öppna och fria. Kod som utvecklats i projektet kommer att vara tillgänglig med Open Source licens.

Information om projektet kommer att spridas kontinuerligt under projektets gång, bland annat genom annonsering och diskussioner på onlineforum som DIS-forum samt demonstrationer/presentationer vid DIS-möten och i andra släktforskarsammanhang. Projektet kommer också att beskrivas i tidskriftsartiklar samt via en informationsfolder som delas ut till arkivhållare, släktforskarföreningar och andra intresserade.

Projektet drivs av Anders Ardö från Institutionen för Elektro- och informationsteknik (EIT) vid Lunds universitet och Föreningen DIS.