Säkrare hemsida med .se

Projektet “Säkrare hemsida med .se” har tittat på fyra olika metoder för att infektera webbplatser. Med de första två metoderna, malware och virus, riskerar besökare på webbplatsen att själv bli infekterad med virus. Med de två andra metoderna riskerar besökare att skickas vidare till en webbplats som kontrolleras av hackern. Denna webbplats visar oftast reklam men skulle också kunna användas för att infektera besökaren med virus.

Berörda webbhotell har fått info om eventuella intrång. Under projektperioden har 3854 rapporter skickats ut för 1458 unika .se- domännamn. Webbhotellet kan antingen själv vidta åtgärder eller kontakta kunden och be denne att vidta åtgärder.

Projektet drivs av Ikyon AB

Läs mer