Säkrare hemsida med .se

Det finns idag flera olika angrepp mot hemsidor, dessa angrepp har olika syfte men gemensamt är att det orsakar skada för ägaren av hemsidan och i olika stor grad problem för hemsidans besökare. McAfee berättar i sin rapport Mapping the Mal Web att 0,7% av se-domäner utgör en risk för besökaren. Detta gör .se till en av de säkrare domänändelserna. Men med över en miljon se-domäner har vi mer än 7000 se-domäner som utgör en risk för besökaren. Projektet kommer att ta fram en snabbare och enklare rapportering av angrepp på se-domäner. Ett angrepp kan vara att domänen används för att sprida virus, visa en phishingsida eller är hackad. Insamlingen av data sker dels genom att samla in och behandla publik data, dels genom att fortlöpande köra automatiska kontroller av innehållet på se-domäner. Rapporteringen kommer att ske till respektive webbhotells abuseadress, men all data kommer också att finnas tillgänglig publikt. Projektet drivs av Jörgen Nilsson, www.foks.se.

Läs mer