Scripted Colony

Scripted Colony är ett gratis onlinespel som lär spelaren att programmera. Spelet går ut på att kolonisera en planet, bygga byggnader, hantera resurser, uppgradera teknologier, bygga robotar samt organisera deras arbetsflöden mm. Spelet körs i realtid och fortsätter även när spelaren inte är inloggad, så man behöver logga in någon gång om dagen för att ta hand om sin koloni. När spelaren sedan utfört en uppgift flera gånger, tex att aktivera återvinningscentralen för att tömma soporna, kommer hen antagligen vara lite less på den enformiga uppgiften. Då kommer spelet erbjuda en kort instruktion som lär spelaren att skapa ett script som tömmer soporna på utsatta tider. Tanken är alltså att spelaren ska spela spelet tillsammans med sin kod. Motiveringen till att skriva kod kommer från behovet av att slippa genomföra upprepande spelmoment, inte från att spelet kräver det av dig för att du ska komma vidare. Det kommer dyka upp mer och mer komplexa spelmoment så spelaren behöver uppgradera sina script med tiden.

De kommer även ha ett forum igång där spelare kan hjälpa varandra och byta erfarenheter. De mer avancerade spelarna kommer kunna byta hela script och jämföra strategier.

Idag är spelet ca 20% färdigt. Alla de kritiska delarna är implementerade och fungerar. Vi tror att vi kommer nå en ny publik som inte tidigare vågat sig på programmering. Att mäta framgång kommer vara så enkelt som att fråga databasen: ”Hur många spelare har klarat alla programmeringsuppgifter den här månaden?” Målet är att mäta den här siffran i hundratal varje månad.

Vi har även ett samarbete med SITSNET och det finns planer på att låta gymnasieelever spela spelet som sin första programmeringskurs. Beroende på hur långt det samarbetet går så kommer vi implementera saker som turneringar mellan klasser och supportsystem så elever kan hjälpa varandra. Det har även pratats om att kunna pausa spelet på dagtid så att det inte tar tid från övriga lektioner.

Projektet drivs av Onni Qvickström

Läs mer

  •