SkyNet

År:

Taggar: , , , , , , ,

Foto: "SkyNet" av Anders Sundman

Cyklopen är ett kulturhus i Högdalen som byggts av en gräsrotsrörelse av frivilliga. Stockholms hackerspace Sparvnästet ville bygga en Internetlänk till huset, något som tidigare saknades.

Mer specifikt ville Sparvnästet skapa ett trådlöst nätverk med flera accesspunkter, som är större än ett hemma-nät men inte får kosta lika mycket som ett företagsnätverk. Detta nätverk skall sedan kopplas upp mot Internet med hjälp av 3/4G.

Med stöd av Internetfonden arbetade vi under våren 2014 med att förverkliga projektet. Det är nu på plats och fungerar bra.

Lösningen baseras på en Raspberry Pi som fungerar som server, en POE (power over ethernet) switch, en AP-controller som styr ett antal accesspunkter samt en 4G dongle med kontantkort som fungerar som uplink till Internet.

Raspberry Pi-datorn har flera funktioner. Den är en DHCP-server och delar ut IP-adresser till de klienter som ansluter till det trådlösa nätverket, den fungerar som DNS-cache, den kontrollerar 4G-modemet och ser till att det kopplas upp mot Internet och den är en brandvägg och router som hanterar översättningen av interna IP-adresser till den externa adressen som används på Internet (NAT-funktion).

Utöver denna grundfunktionalitet han vi byggt in en webserver (nginx) som ger möjlighet för Cyklopen att ha en intranätsida. Vi har även lagt in stöd för att ansluta en USB-lagringsenhet till Raspberry Pi datorn och få dess filer automatiskt presenterade på en intranätsida.

Sparvnästet och Cyklopen är mycket nöjda med projektet – nu finns det Internet på ytterligare en viktig plats i Stockholm.

Projektet drivs av Anders Sundman och Hackerspace Sparvnästet.