SmygreklamRobot

År:

Taggar:

Foto: "robots" av stvcr

De senaste åren har hundratals anmälningar om misstänkt smygreklam kommit in till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Ingen har fällt på grund av det svåra bevisläget. I september 2015 fälldes för första gången ett företag och en bloggare (jfr.se och misslisibell.se), baserat på den tekniska bevisning som togs fram av den ideella organisationen Digital Reliance. Samma granskningsprincip låg bakom den granskning av #doldreklam som gjordes av SVT Aktuellt i januari 2016.

Baserat på denna tekniska analys har projektet skapat Smygreklamrobot. SmygreklamRobot automatiserar insamling och analys av innehåll i sociala medier, och sorterar ut misstänkta överträdelser av marknadsföringslagar och riktlinjer. På detta sätt kan en större mängd misstänkta överträdelser hittas på kort tid. Eftersom de flesta överträdelser som företag och bloggare gör bygger på okunskap, snarare än uppsåt, kan SmygreklamRobot leda till en snabbare utbildningsinsats i marknadsföringslagar och riktlinjer, och i slutändan minska antalet anmälningar. SmygreklamRobot skickar nämligen automatiska mail till företagen och bloggaren med information om varför det aktuella innehållet verkar misstänkt, och skickar även med länkar till riktlinjer och befintligt utbildningsmaterial.

Flaggat innehåll läggs även upp i en databas som registrerade användare kan titta i, och välja att gå vidare med för eventuell anmälan till KO eller RO.

Projektet drivs av Gustav Martner, Digital Reliance.

Blogginlägg: Smygreklamrobot

De senaste åren har hundratals anmälningar om misstänkt smygreklam kommit in till Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd. Ingen har fällt på grund av det svåra bevisläget. I september 2015 fälldes för första gången ett företag och en influencer (företaget jfr.se resp misslisibell.se), baserat på den tekniska bevisning som togs fram av den ideella organisationen Digital Reliance som också står bakom FairAdBot. Samma princip låg bakom den granskning av #doldreklam som gjordes av SVT Aktuellt i januari 2016, vilket i sin tur ledde till att regeringen tillsatte en utredning kring fenomenet.

Baserat på den tekniska analys som nämns ovan har vi skapat FairAdBot (projektet hette Smygreklamrobot till dess att vi fick intresse av programvaran från utländska aktörer).

När vi mottog bidrag från Internetfonden var Smygreklamrobot endast en enkel prototyp och idé. Idag har projektet utvecklats till FairAdBot, och denna software-as-a-service-mjukvara utvärderas just nu av åtta europeiska tillsynsmyndigheter inom konsumentområdet.

Programvaran är uppdelad i olika komponenter, varav delar är driftsatta och används, medan vissa delar ännu är i beta-version. Den delen som är helt klar och driftsatt är insamlingen och sorteringen av datan, vilket bl a använts i framtagningen av Maktbarometern, gjord av Medieakademin. Eftersom vi samlar in data från de största sociala media-kontona i fyra av de största sociala media-plattformarna i Sverige kan datan användas till andra analyser än att hitta dold reklam – i fallet med Maktbarometern tittar vi på vilka influencers som har mest räckvidd och engagemang bland svenskarna.

Maktbarometern presenterades på mediabranschens konferens MEG och presentationen sändes på SVT Forum. Rapporten kan laddas ner på medieakademin.se.