Stadsdelscommunityn Möllevången.net

Möllevången.net vill ge boende och verksamma på Möllan i Malmö möjlighet att lära känna sina grannar och vara en plattform för dialog om och i närområdet. Genom personliga sidor, forum, chatt, privatannonser, kalendarium, klotterplank, föreningssidor, lokaliseringstjänster etc. är målet att expandera de boendes sociala nätverk i sin geografiska närhet.

Projektet blir därmed även ett experiment för att utröna huruvida det nu, efter den stora Facebook-initierade communitydöden i Sverige, går att fylla lokalanknutna digitala nischer som Facebook och större generiska communities per definition saknar. Hypotesen är att så är fallet: att det numera finns ett mer utkristalliserat behov för lokala webcommunities där folk i en geografisk (snarare än social) närhet kan träffas, föra dialog och nätverka med varandra.

Projektet drivs av Carl Nordlund. Han bor på Möllevången i Malmö sedan många år tillbaka och initierade och drev den tidigare versionen av Möllevången.net. Carl disputerade i humanekologi vid Lunds universitet 2010 och driver ett litet IT-bolag.