Svenska för Nyanlända – en digital plattform

För många Nyanlända tar det lång tid innan de hamnar i svensk skola och får möjlighet att lära sig svenska. Det är framför allt svårt för dem som är över 18 år. De får inte börja SFI förrän de får uppehållstillstånd. Ansökningstiden är lång och det är en frusterande lång väntetid. De Nyanlända behöver kunna lära sig svenska själva med ett lättillgängligt fritt material som stimulerar till behovsanpassad, snabb och effektiv inlärning.

Idén med projektet är att skapa ett internetbaserat material som ska finnas tillgängligt för alla att ladda ned helt gratis. Det ska finnas på svenska och de olika målspråken som behövs: arabiska, persiska/dari/farsi, pashto, tigrynja, urdu, somaliska, rumänska, bulgariska med fler språk. Basen kommer att vara 40-50 lektioner och målet är att de Nyanlända ska kunna studera själva i den takt de vill inom områden som de dagligen möter för att lättare komma in i samhället. Till lektionerna kommer även filmer att läggas ut med ljud och text, undertexter på alla språk som de är översatta till. Filmerna ska kunna ses på youtube, men också finnas på en hemsida där allt material ska kunnas laddas ner enkelt och smidigt. Det behövs runt 3000 ord för att klara sig hjälpligt i samhället och med den grunden är det lätt att själv öka på ordförrådet.

De flesta asylsökande kommer ut på internet med sina telefoner. Språkprojektet Svenska för Nyanlända har startat i liten skala och nu behövs det en större digital plattform på nätet så att alla som vill lära sig svenska kan lära sig det genom att hämta material på nätet på svenska och deras eget målspråk. Om de redan behärskar runt 1000-3000 ord innan de börjar SFI så är det även en ekonomisk vinst för samhället.

Projektet drivs av Marie Rödemark

Läs mer