Svenskarna och röstning på nätet

Året är 2014 men ändå kommer det i årets val inte att vara möjligt att rösta över internet – varför då? I en statlig utredning år 2013 fastslogs att många länder runt om i Europa har testat elektroniskt röstningsförfarande och att trenden verkar vara att allt fler väljare kan lägga sin röst över nätet.

Man föreslog en ny utredning och bedömare tror att Sverige kan ha ett pilotprojekt till nästa val år 2018. Men redan förra året kunde tusentals väljare i Norge för andra gången rösta över nätet och studierna har visat att de flesta som testade älskade det sättet att rösta – speciellt de som har svårt att ta sig till en vallokal. Samtidigt är det många som varnar för att lita på datorerna när det kommer till att välja vem som ska få styra landet i hela fyra år.

Hur ser svenskarna på röstning över nätet? Borde vi rösta över nätet eller är det för farligt? Hur skulle det kunna fungera att rösta över nätet i ett svenskt val? Vilka är stegen på vägen? Dessa är frågor som vi vill besvara i det här projektet.

Projektet drivs av David Bismark, Votato.