SverigeLinux

Projektets mål är att skapa en centraliserad deployment-tjänst för fjärrinstallation och konfiguration av en IT- och nätverksinfrastruktur baserad på Linux. Därtill instifta en stödorganisation för paketerings-, support- och installationsfrågor som delvis drivs av en volontärgemenskap med backning av IT-företag.

Syftet är att migrera hela eller delar av Sveriges offentliga sektor till Linux och därigenom spara mellan 3-10 miljarder kronor årligen i direkta licenskostnader.

En effekt av migreringen är att Sveriges offentliga sektor blir oberoende gentemot specifika leverantörer av operativsystem. Detta ger en handlingsfrihet som tidigare saknats. En annan effekt av övergången till Linux är att operativsystemet använder öppna standarder/format med väl definierade gränssnitt och därigenom underlättar samverkan mellan system såväl som organisationer. Detta gör att en mobilanpassning av verksamheten blir lättare och möjliggör kommunikation med medborgare till lägre kostnad.

IT-driften av offentlig sektor kostar runt 46 miljarder kronor årligen. Av detta utgör en stor andel licenskostnader för att få använda systemen. Programvara med öppen källkod är idag så pass avancerad att den kan ersätta så kallad ”proprietär” programvara, det vill säga programvara som kräver licensavgifter för att få användas, utan att ge tillgång till källkoden, ”receptet” på programmet.

Vi vågar påstå att öppen källkodsprogramvara rent teoretiskt kan ersätta så gott som all proprietär programvara på komponentnivå. Vad som dock har saknats inom öppen källkodsprogramvara är ett sammanhållet och användarvänligt system i paritet med kommersiella lösningar som tillåter ett lågt insteg för IT-specialister utan tidigare erfarenhet av öppen källkodsprogramvara som exempelvis Linux.

Ett talspråk som sammanfattar den höga inlärningströskeln med öppen källkodsprogramvara som brukar lyftas av motståndare till öppen källkod är: ”Linux är bara gratis om din tid är värdelös”.

Det är denna tröskel som kan sänkas genom att lansera ett system som IT-administratörer kan använda utan tidigare djup kunskap om öppen källkodsprogramvara. En förutsättning för systemet är dock att ett stödsystem byggs upp av kommuner, företag och volontärer som ger support till andra användare.

SverigeLinux kommer att byggas upp av väl beprövade och kända komponenter med hög tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Projektet drivs av Mathias Friman och Östersunds kommun.

Läs mer