Take back the night

Att leva i en trygg och säker miljö är ett grundläggande behov hos oss människor. Oberoende av den faktiska situationen, kan subjektiva intryck av att vara säker äventyras av information om tidigare olyckor i media eller sociala nätverk, trasig utomhusbelysning, eller helt enkelt för att man måste passera genom en mörk gränd ensam. Känslan av osäkerhet kan inskränka den personliga friheten.

Projektet ska därför skapa en prototyp av en app som ger ökad trygghetskänsla genom att integrera information från internet, såväl allmänt tillgänglig som genererad av andra användare, med information från sensorer får användaren veta om det finns människor och bilar i närheten och kan på så sätt ta kontroll över natten.

Projektet drivs av Franziska Klügl vid Örebro Universitet.

Blogginlägg:

To live in a safe and secure environment is one of the most basic needs of human beings. Independent of the actual situation, the subjective impression of being safe can be compromised by information about previous accidents in the media or social networks, by broken illumination, or simply because one is alone walking through a dark alley. The impression of insecurity may hamper the personal freedom in a way that people don’t dare to go home alone from a club-night, don’t dare to stay after dark in an empty university environment or in the worst case don’t dare to leave home at all.

In this project, we created a prototypic app that increases the subjective impression of being safe in a dark by enabling the user to “look around the corner” by displaying information about whether and where other people are present in the environment. For that aim, we integrate information from stationary environmental sensors with data from smart phone location sensors (GPS). The information is displayed on a map showing locations for registered users and tentative occupation numbers for areas with sensors. Based on this information, a user can make more informed decisions taking the safer route.

Läs mer