Techformance

Techformance kopplar ihop onlinedataspel, ny teknik, sociala medier med traditionell scenkonst till en ny uppdaterad form av kulturupplevelse för, av och med barn. Genom ny teknik, barns dataspelsintresse och sociala medier skapas en interaktiv, teknikintegrerad, medskapande, delaktig och varaktig upplevelse. Med dagens flyktingproblematik och romernas utsatthet lever vi i en samtid fylld av konflikter.

Techformances tematik bottnar i den samiska kulturen men i en nutida kontext. Målen med projektet är bland annat att använda webb och it-tekniken som metod för att nå interaktion mellan drama och enskild elev, att öppna interaktion och påverkan via teknik mellan scen och salong och att tillgängliggöra upplevelser och sammanhang för alla oavsett funktionsvariationer och språk. Techformance riktar sig i första hand till skolor i Västra Götalands 49 kommuner och Region Värmlands 16 kommuner för vidare turné i Sverige. Bakom projektet står Kultur i Väst.