Towards blocking-resistant communication on the Internet

Projektet Towards Blocking-resistant Communication on the Internets syfte har varit att studera hur censurering av kommunikation på internet kan undvikas och fokusera på att undvika blockering av åtkomst till Tor-nätverket.

Projektets två delmål har varit att:

1. Utvärdera existerande blockeringsresistenta protokoll samt DPI-programvara
2. Konstruera, implementera och utvärdera nya blockeringsresistenta protokoll

Båda delmålen har uppnåtts i projektet. Arbetet med delmål 1 har redovisats i projektets tre publikationer. Delmål 2 redovisas också i de tre publikationerna. Programkoden för ScrambleSuit finns dessutom tillgänglig som öppen källkod. Vidare har en miljö som förenklar testning av protokollet tillhandahållits.

Projektet drivs av Karlstads universitet

Läs mer