Vidareutveckling av kursplanering.se

Webbplatsen kursplanering.se är dels ett verktyg för att underlätta lärares planering av kurser, dels en öppen bank med resurser som lärare och elever har nytta av i undervisningen. Webbplatsen har framgångsrikt drivits i en betaversion sedan januari 2013.

Under projekttiden har kursplanering.se använts av ett antal lärare, och vidareutvecklats baserat på erfarenheter och förslag från de lärarna.
* Det har blivit lättare att bland annat skapa lägga in resurser i planeringar och skapa scheman för planeringar.
* Det är nu möjligt att göra kopior av andra lärares planeringar, för att redigera och anpassa efter egna behov. (Detta ansågs vara en bättre lösning än att flera lärare kan redigera i samma planering.)
* Det är möjligt att använda planeringar, som de blev efter anpassning i ett schema, för att skapa mallar för nya planeringar.
* Kursmoment kan grupperas och återanvändas som kluster i planeringar.
* Den tekniska arkitekturen har delats upp i mindre bitar.

Webbplatsen används av en handfull lärare och har i skrivande stund (oktober 2014) knappt 1500 resurser i resursbanken. Webbplatsen har omkring 1500 unika besökare i veckan. Den viktigaste lärdomen för framtida utveckling är att användargränssnittet ska fortsätta att förbättras.

Projektet drevs av Johan Falk.

Läs mer