Wikimedia för språkutbildning

År:

Taggar: , , , , , , , , ,

Foto: "Wikimedia för språkutbildning" av Wikimedia för språkutbildning

Projektet Wikimedia för språkutbildnings syfte har varit att finna vägar att inkludera Wikipedia inom SFI-utbildningen.

Idén var att detta skulle ha följande långsiktiga effekter:

  • Att utveckla den digitala kompetensen hos dessa SFI-elever;
  • Att ge dem ett redskap i sin fortsatta språkutveckling;
  • Att främja ökad flexibilitet samt fokus på elevens intressesfär genom användandet av Wikipedia;
  • Ökad anställningsbarhet för invandrare genom ökad kunskap i det svenska språket samt digital kompetens i allmänhet.

Projektet har haft som mål:

  • Att varje elev som deltar i Wikipedia för invandrare adopterar en artikel som de arbetar med under pilottiden, samt att de i slutskede av pilotprojektet har bidragit med 200 ord på sin språkversion;
  • Interaktioner med andra Wikipediaskribenter utanför SFI-utbildningen. Varje elev ska under projekttiden ha interagerat med minst en annan Wikipediaskribent.

Vi har goda möjligheter att skala upp arbetet under de kommande åren och möjliggöra för fler invandrare att lära sig använda, förstå och bidra till Wikipedia, en av Internets viktigaste informationskällor och en möjlighet till demokratiskt informationsskapande.

Projektet drivs av Wikimedia Sverige