Wikipedia Academy

Wikipedia är bland de allra mest besökta webbplatserna i Sverige, inte minst av elever där undersökningar visar att uppemot 50% använder Wikipedia varje vecka och över 85% varje månad.

Lärare och allmänhet uttrycker oro för kvaliteten i Wikipedias artiklar och från andra länder och det bästa sättet att säkra kvalitén är att få en mer aktiv medverkan av akademiker. I Tyskland har detta lyckats väl med hjälp av vad man kallat Wikipedia Academy – ett 1,5 dagars seminarium,

Projektet ska arrangera ett seminarium för akademiker med syfte att uppmuntra och underlätta deras aktiva medverkan i Wikipedia. Detta så att kvaliteten kan säkras och den redan i dag breda användningen, inte minst bland elever, kan uppmuntras än mer.

Projektet drivs av Wikimedia Sverige.

Läs mer