WrapMyInfo

År:

Taggar: , , , , , ,

Foto: "Integrity" av contemplativechristian

En explosion av onlinetjänster har de senaste åren möjliggjort för människor att både bli mer effektiva och må bättre. Tyvärr har inte samma revolution skett mot sjukvården. Detta delvis på grund av att inmatad data i dessa typer av webbapplikationer består av känslig information, vilken faller under särskilda lagkrav vad gäller hantering och säkerhet. Då många utvecklare inte har den rätta kunskapen för att skapa tjänster som uppfyller dessa krav så stoppas utvecklingen i många fall redan i idéfasen.

Vi ämnar att utveckla en mjukvara, framtagen för utvecklare av webbapplikationer, som hanterar och lagrar slutanvändarens känsliga personliga information på ett säkert och lagenligt sätt. Utvecklare av webbapplikationer ska sedan kunna hantera och lagra personlig information säkert genom att installera vår öppna källkod på sin egen server och koppla upp sin befintliga frontend. Vi planerar att utveckla ett Restful API som kan hantera en stor variation av filer och som minst uppfyller kraven för att hantera känsliga personuppgifter i Sverige. För att utveckla detta kommer bland annat SCIM, SAML, OAuth och JWT att användas. Utvecklingen av vårt API kommer ske med JS(node.js).

Utvecklaren kommer enkelt kunna installera koden med hjälp av npm (node package manager) och dokumentation kommer göras tillgänglig för att göra installationen så enkel som möjligt. Genom att göra denna typ av lösning tillgänglig hoppas vi kunna göra det möjligt för fler utvecklare att skapa nya säkra tjänster till nytta för människan och samhället.

Projektet drivs av Adam Torkelsson från Encubator.

Blogguppdatering

Detta är ett blogginlägg författat av Adam Torkelsson som varit ansvarig för ”WrapMyInfo”.

En digital revolution sker just nu i sjukvården. Vårdbesök sker över nätet, återhämtning sker hemma genom att patienten bär wearables och diagnoser ställs av smarta datorer. Potentialen är enorm men för att patienter ska kunna känna sig trygga måste deras digitala information hållas säker.

Idag har tyvärr applikationer som hanterar denna typ av information svårt att upprätthålla säkerheten och nu har även användarna börjat ifrågasätta hanteringen av deras data. Hela 85 % av europeiska applikationer uppfyller inte EU´s uppsatta krav och hälften av alla applikationsanvändare har någon gång valt att inte köpa en applikation pågrund av tvivel runt datahanteringen. Projektet WrapMyInfo genomfördes för att hjälpa nya innovativa applikationer att på ett säkert sätt snabbt nå ut till marknaden.

Open-source mjukvara hjälper applikationsutvecklare att på ett säkert sätt hantera och lagra känslig personlig information. Genom att installera mjukvaran på deras egna servrar får dem tillgång till ett RESTful API med massvis av säker lagringsfunktionalitet. Mjukvaran hjälper även utvecklare till en kortare utvecklingstid av deras applikation då några av stegen i utvecklingsfasen redan är omhändertagna. Då vår mjukvara kan hantera många olika applikationer hoppas vi att företag ska samarbeta kring att fortsätta utveckla denna säkra kodbas istället för att var för sig spendera ej nödvändiga pengar på säker lagring av information.

Läs mer